DesertNanny B Butterfly Nebula

blue eyes

Date of Birth: February 2, 2013

Sire: *B DesertNanny BR BlueBerryBuckle *S

Dam: DesertNanny AB Carina Nebula 4*M AR

 

 

Extended Pedigree