DesertNanny BBB Butterfly Nebula

blue eyes

Date of Birth: February 20, 2013

Sire: *B DesertNanny BR BlueBerryBuckle *S

Dam: DesertNanny UMA Carina Nebula

extended pedigree